Wymiana źródeł ciepła. Przedłużenie naboru do 18 czerwca

Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W tym pomaga m.in. miasto, oferując dofinansowania. Wodzisławski magistrat zachęca do udziału w kolejny programie, który daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Nabór wniosków został przedłużony do 18 czerwca.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:

  1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1.01.2009 r.
  2. budynek, w którym wykonano, po 01.01.2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

 

Instalacja węzła ciepła

8 000,00 zł

Instalacja kotła na pelet

8 000,00 zł

Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego

11 000,00 zł

Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o.

13 000,00 zł

*Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem Projektu jest instalacja węzła cieplnego. Instalacja pozostałych źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musi udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Wnioski składamy wyłącznie w formie papierowej.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania Umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska nr tel. 32 45 90 450.