Wodzisławskie cieki w planie zadań Wód Polskich na 2022 rok

Wody Polskie zaplanowały m.in. odcinkową konserwację cieku Leśnica

Urząd Miasta otrzymał z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie bardzo ważną informację dotyczącą wodzisławskich cieków. W nawiązaniu do korespondencji ws. dofinansowania przez miasto Wodzisław Śląski prac związanych z utrzymaniem cieków przepływających przez teren miasta, Zarząd Zlewni w Gliwicach poinformował, że w planie zadań utrzymaniowych na 2022 rok znalazły się cztery dotyczące Wodzisławia zadania.

Wody Polskie, które administrują ciekami naturalnymi i do których należy ich utrzymanie, zaplanowały:

  • odcinkową konserwację cieku Zawadka w km 0+000 - 4+350 na terenie Czyżowic i Wodzisławia Śląskiego,
  • udrożnienie koryta cieku Syrynka w km 0+000 - 5+840 z odcinkową naprawą umocnień brzegowych na terenie Lubomi i Wodzisławia Śląskiego,
  • odcinkową konserwację cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie Wodzisławia Śląskiego,
  • odcinkową konserwację cieku Jedłownicki w km 0+000 - 4+200 na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Co ważne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało też, że biorąc pod uwagę wystarczającą ilość środków finansowych zabezpieczonych na przeprowadzenie tych zadań w roku bieżącym, obecnie nie planuje zawierania porozumienia ws. dofinansowania prac utrzymaniowych.