Sprawdź harmonogramy wywozu odpadów na 2023 rok

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wywozu odpadów obowiązującymi w Wodzisławiu Śląskim w 2023 roku.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 2023 r.

Aplikacja “Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu”

Aplikacja dostarcza danych m.in. w zakresie: terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, adresu, dni i godzin otwarcia PSZOK, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, wysokości i terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakości powietrza czy aptek, w których możemy oddać przeterminowane leki. Aplikacja daje możliwość ustawienia alarmu przypominającego o terminach wywozu odpadów oraz wysyłania reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów - poprzez SMS lub zgłoszenie online. Uczy ponadto poprzez zabawę zasad segregacji śmieci, a dokładniej poprzez gry Akcja Segregacja i Sortowniś.

Aplikacja działa w systemach Android i iOS. Linki do jej pobrania znajdziecie m.in. na stronie www.wodzislaw-slaski.pl/odpady.