Radlin II z własną koncepcją gospodarowania wodami opadowymi

Miasto podpisało umowę z firmą, która wykona koncepcję gospodarowania wodami opadowymi na terenie Radlina II. - To umowa na kompleksową inwentaryzację i kompleksowe przygotowanie rozwiązań dla całej dzielnicy, począwszy od ulicy Rybnickiej, skończywszy na Radlinie Górnym. Na kompleksowe rozwiązanie problemu, na które mieszkańcy czekają już od wielu lat - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Przygotowana przez firmę analiza będzie zawierać m.in. charakterystykę zlewni Leśnicy na terenie Radlina II, obejmującą warunki hydrograficzne i hydrologiczne, inwentaryzację geodezyjną koryta cieku, rowów, urządzeń melioracji, przekroczeń i innych istotnych dla gospodarki wodnej obiektów w obrębie zlewni, ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry i jego skutki dla wodzisławskiej dzielnicy, analizę istniejącego zagrożenia powodziowego dla dzielnicy, wskazanie lokalizacji i możliwych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo powodziowe oraz retencję zlewni, jak i wytyczne do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie spływu wód opadowych. 

- Za kilka miesięcy eksperci, z którymi podpisaliśmy umowę, zinwentaryzują Leśnicę, zinwentaryzują dopływy, przejrzą wszystkie przepusty, rury, mostki i zaproponują takie rozwiązania, aby - po pierwsze - poprawić bezpieczeństwo, po drugie - uchronić nas przed skutkami bardzo mocnych deszczy na tyle, na ile to możliwe - przekazuje prezydent. - Dzięki temu już w przyszłym roku i w latach następnych będziemy mogli szukać środków w naszym budżecie, ale także aplikować o środki unijne. A to jest właśnie ten moment, w którym Unia Europejska daje środki właśnie na rozwiązania związane z regulacją rzek, bezpieczeństwem i melioracją - zapowiada prezydent miasta.

Wykonawca ma być gotowy z koncepcją gospodarowania wodami opadowymi na terenie Radlina II do końca listopada br. To pierwsza wodzisławska dzielnica, która będzie miała takie opracowanie. - Tu zaczynamy, bo tu w tym temacie problemów jest najwięcej. Ale po nim będę przekonywał Radę Miejską do Zawady, Wilchw i innych dzielnic naszego miasta, gdzie trzeba uregulować gospodarkę wodną. Następnie będę proponował, by, współpracując z innymi gminami, spróbować podejść do kwestii gospodarki wodnej na terenie całego naszego powiatu - zaznacza Mieczysław Kieca.

źródło: Gazeta Wodzisławska