Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych

Brak podmiotów prowadzących zbieranie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.