Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wypełniając obowiązek art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że niżej wymienione podmioty prowadzą zbieranie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Sego Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

tel. 32 422 03 51