Poziom odzysku

Informacja o wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągniętych przez Gminę Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, poziomach:

Informacja o wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osiągniętych przez Gminę Wodzisław Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, poziomach:

2023 rok

1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosi 40,12 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35 proc. wagowo za rok 2023.

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0,58 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

3. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wynosi 14,25 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania 30 proc. wagowo, za każdy rok w latach 2025-2029.

2022 rok

1. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosi 38,83 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25 proc. wagowo za rok 2022.

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 6,26 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

3. Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych wynosi 27,15 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania 30 proc. wagowo, za każdy rok w latach 2025-2029.

2021 rok

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi 38,68 proc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20 proc. wagowo za rok 2021.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98,98 proc.

3. Osiągnięty w roku 2021 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 12,23 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2020 rok

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 41 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2020 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 70 proc.

3. Osiągnięty w roku 2020 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 14 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2020 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 35 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2019 rok

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 38 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 40 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2019 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 60 proc.

3. Osiągnięty w roku 2019 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 22 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2019 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 40 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2018 rok 

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 44 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 30 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 97 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2018 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 50 proc.

3. Osiągnięty w roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 20 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2018 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 40 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2017 rok 

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych i zebranych z obszaru gminy wynosi 31 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 20 proc.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odebranych i zebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 98 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) w 2017 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 45 proc.

3. Osiągnięty w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 27 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), w 2017 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45 proc. Jeśli poziom ograniczenia masy odpadów jest równy lub mniejszy od dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy uznaję się, że został on osiągnięty.

2016 rok

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r., poz. 676), w 2016 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 45 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,11 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 18 proc.).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 96.51 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.,poz. 2167), w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 42 proc.).

2015 rok

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2015 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 33,90 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz.645), w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 16 proc.).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 100 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 40 proc.).

2014 rok

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz. 645), w 2014 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,75 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., poz.645), w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów wynosił 14 proc.).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 79,58 proc. (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.,poz. 645), w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. odpadów wynosił 38 proc.).

2013 rok

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 50 proc.).

2. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 19,00 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska, w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 12 proc.).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi 88,98 proc. (zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosi 36 proc.).