Odbiór odpadów w rejonie III - zmiany

W związku z przebudową od 10 czerwca zamknięta zostanie ulica Jastrzębska. Planowany na ten dzień odbiór odpadów selektywnych (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) z rejonu III został przesunięty na sobotę, 12 czerwca (godz. 6-12) w we wskazanym niżej zakresie.

Chodzi o odbiór w zakresie ulicy Jastrzębskiej oraz ulic, gdzie dojazd odbywa się wyłącznie z ulicy Jastrzębskiej, tj. ulice Topolowa, Brzozowa, Bracka, Janusza Korczaka. Co ważne, odpady, które nie zostaną wystawione we wskazanym dniu, a przez to nie będzie możliwości ich odebrania, zostaną odebrane dopiero w kolejnym terminie, w lipcu. Jak zapowiada wykonawca, zgłoszone reklamacje nie będą wykonywane.

Informacja ta została udostępniona również za pośrednictwem aplikacji mobilnej "Wodz. Śl - Harmonogram wywozu".