Nowe podejście miasta do zakupu energii elektrycznej

Reagując na niestabilną sytuację na rynku energii elektrycznej, wysokie ceny i ich szybki wzrost (szczególnie wciąż rosnące w 2022 roku stawki), miasto Wodzisław Śląski jeszcze w 2023 roku zainteresowało się nową koncepcją zakupu energii elektrycznej na potrzeby np. oświetlenia ulic czy obiektów zarządzanych przez miasto. Koncepcją, która umożliwia podjęcie reakcji na zachodzące na rynku zmiany i która daje miastu możliwość wpływu na cenę energii. To całkiem nowe podejście polega na okresowych zakupach energii na podstawie kontraktów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Do końca 2023 roku miasto dokonywało zakupu energii elektrycznej w oparciu o model przetargu zakupu energii elektrycznej ze stałą ceną. Postępowanie przetargowe swym zakresem obejmowało zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic oraz obiektów miejskich zarządzanych przez komórki organizacyjne urzędu. Niestabilna sytuacja na rynku energii elektrycznej (wysokie, wciąż rosnące ceny w 2022 roku) skutkowały podjęciem kroków mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków finansowych dla budżetu miasta, a wynikających ze zmian na hurtowym rynku energii elektrycznej. Z początkiem 2023 roku miasto zainteresowano się nową koncepcją zakupu energii, właśnie polegającą na okresowych zakupach na podstawie kontraktów notowanych na wspomnianej Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Uznano, że przetargi ze stałą ceną uniemożliwiają miastu podjęcie reakcji na zachodzące zmiany na rynku energii.

- Wybrany przez nas nowatorski model zakupu energii to całkiem nowe podejście do zarządzania. Dzięki niemu zyskujemy możliwość wpływu na cenę energii w perspektywie czasu i w trakcie całego okresu trwania umowy na zakup energii. Zdecydowałem również, że modelem zakupu giełdowego objęte zostaną placówki oświatowe i wybrane jednostki organizacyjne - przekazuje prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Przygotowując materiał do postępowania przetargowego, oszacowano wolumen energii elektrycznej na poziomie 3 736,46 MWh/rok. W ramach bieżącej obsługi kontraktów zakupu energii doradca energetyczny dokonał analizy oferty zakupu energii i rynku energii, proponując miastu zakontraktowanie zakupu na rok. Badając oferty, uznał na podstawie danych giełdowych z 1 grudnia 2023 roku, że cena energii elektrycznej w kontrakcie rocznym przedstawia się najkorzystniej, a wynika to z faktu najniższych w całym 2023 roku notowań kontraktu rocznego dla dostaw energii w 2024 roku. Ostatecznie zakontraktowano zakup energii elektrycznej w cenie 543,17 zł netto/MWh na cały obecny rok. Uzyskana cena energii elektrycznej jest niższa o 154,83 zł netto/MWh od maksymalnej ceny określonej ustawowo do 30 czerwca br.