Miejsce zagospodarowania odpadów

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Miasto Wodzisław Śląski informuje, że w roku 2018 podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przekazały celem zagospodarowania odebrane przez siebie odpady do następujących instalacji:

I. zmieszane odpady komunalne:

  1. SEGO Sp. z o. o., 44-251 Rybnik, ul. Kolberga 65,
  2. Instalacja MBP Cofinco-Poland Sp. z o. o., 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36,
  3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz,
  4. MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.

II. odpady zielone:

  1. BEST - EKO Sp. z o. o, ul. Gwarków 1, 44-251 Żory, Oczyszczalnia ścieków "Boguszowice" ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik;

III. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36,
  2. HOSSA Sp. z o. o., Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 44-251 Rybnik, ul. Kolberga 67,
  3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz,
  4. IT. O.Ś. Sp. z o.o., ul. Ceglana 22, 42-700 Lipie Śląskie,
  5. PKW Górna Odra Sp. z o.o., ul. Parkowa 1, 47-451 Tworków.