Korzystamy z pojemników na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Żeby taki pojemnik pozyskać, musicie złożyć prośbę na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać ją na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (zawrzeć takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy).

Pamiętajcie, że

źródło: Gazeta Wodzisławska