Kompostowanie

Mieszkacie w domu jednorodzinnym? Możecie korzystać z przydomowego kompostownika. W ramach kampanii „O dwóch takich, co segregowali” mocno zachęcamy Was do kompostowania bioodpadów.

Pamiętajcie, że deklarując kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • zyskujecie zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,46 zł za osobę na miesiąc,

 • nie otrzymujecie 240-litrowego brązowego pojemnika na bioodpady.

Odpady zielone, które obejmują taki materiał jak ścięta trawa, kwiaty, łodygi i liście oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach, nadają się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami.

Odpady nadające się do kompostowania:

 • ścięta trawa,
 • liście i gałązki z drzew i krzewów,
 • zielone części warzyw liściastych,
 • zwiędłe kwiaty oraz kwiaty doniczkowe (mogą być z ziemią),
 • pozostałości roślinne po zbiorach,
 • trociny, wióry i inne ścinki drewniane,
 • odpady z kory,
 • chwasty,
 • słoma, siano.

Do kompostowania nie nadają się:

 • zepsuta żywność,
 • mięso, kości,
 • resztki jedzenia,
 • odchody zwierzęce,
 • popiół z kominka lub pieca,
 • zepsute owoce,
 • stary chleb,
 • resztki ugotowanych warzyw,
 • obierki z ziemniaków, owoców i warzyw,
 • łupinki orzechów,
 • skorupki jajek,
 • resztki owoców cytrusowych,
 • skórki od bananów,
 • resztki produktów mlecznych,
 • fusy po kawie czy herbacie.

Z odpadów warzywnych i owocowych, np. obierek, skórek, pestek, ogonków, gałęzi drzew i krzewów, trawy, liści, kwiatów, trocin i kory drzew, niezaimpregnowanego drewna, resztek jedzenia mogą powstać:

 • nawozy roślin ogrodowych, zarówno warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak i roślin ozdobnych,
 • biogaz jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz do napędu pojazdów,
 • składniki podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych i doniczkowych.