Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania.

Komunikat dot. wystąpienia ryzyka przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy

2024 rok

Komunikat 11.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 10.01 [otwiera się w nowym oknie]

2023 rok

Komunikat 1.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.04 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 1-2.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 27.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 8-9.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 7-8.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 7.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 6.02 [otwiera się w nowym oknie]

2022 rok

Komunikat 19.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 14.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 20.11 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 20.11 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.10 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 26.09 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 26.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 23.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 22.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 21.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 19.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 9.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 3.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 24.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 24.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 23.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 16.01 [otwiera się w nowym oknie]

2021 rok

Komunikat 27-28.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 26.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 22.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 22.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 14.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 13.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 11.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.11 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 12.11 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 11.10 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 24.06 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 26.05 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 29.04 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 30.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 26.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 25.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 16.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 9.03 [otwiera się w noym oknie]

Komunikat 3.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 1.03 - ryzyko przekroczenia PD 35 dni PM10 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 16.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 15.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 9.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 5.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 1.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 18.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 11.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 4.01 [otwiera się w nowym oknie]

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1