Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

POZIOM I Żółty

Powiadomienie

o wystąpieniu przekroczenia

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM II Czerwony Ostrzeżenie

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM III Brązowy Alarm smogowy

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

 

Komunikat dot. wystąpienia ryzyka przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy

2021 rok

Komunikat 3.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.03 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 1.03 - ryzyko przekroczenia PD 35 dni PM10 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 16.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 15.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 9.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 5.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 1.02 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 18.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 11.01 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 4.01 [otwiera się w nowym oknie]

 

2020 rok

Komunikat 14.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 11.12 [otwiera się nowym oknie]

Komunikat 11.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 3.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.12 [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 9.11.2020 r. [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.10.2020 r.

Komunikat 01.04.2020 r.

Komunikat 31.03.2020 r.

Komunikat 27-28.03.2020 r.

Komunikat 18.03.2020 r.

Komunikat 24.01.2020 r.

Komunikat 19.01.2020 r.

Komunikat 17.01.2020 r.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Czujniki jakości powietrza w Wodzisławiu Śląski

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1