Jak radzić sobie z dzikami?

Miasto przygotowało materiały informacyjne dla mieszkańców na temat postępowania z dziką zwierzyną na terenach zurbanizowanych. Ulotki i plakaty dostarczają informacji, co robić gdy spotka się dzika, jak unikać takich spotkań, gdzie zgłaszać wyrządzone przez zwierzynę szkody, z kim kontaktować się w związku z pytaniami o dziki, gdzie szukać wniosku o wydanie przez starostę decyzji o odłowie, odłowie z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym.