Ekologiczne akcje

W Wodzisławiu Śląskim dbamy o środowisko. Podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie jego dalszej degradacji.

Na ulicy 26 Marca stanął pojemnik na elektroodpady

Na ulicy 26 Marca został zamontowany pierwszy pojemnik na elektroodpady. Wodzisławianie będą mogli w bezpieczny sposób pozbyć się problemowych odpadów, tj. zużyte baterie i tonery, płyty CD i DVD, ładowarki i telefony. To kolejna inicjatywa przeprowadzona w ramach akcji #ekoSWD.

Pojemnik został wykonany przez Służby Komunalne Miasta. Zamontowano go na ulicy 26 Marca, na przystanku autobusowym, w pobliżu Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim.

Pojemniki na zużyte baterie zamontowane

Kolejne siedem pojemników na zużyte baterie pojawiło się na terenie Wodzisławia Śląskiego. Pojemniki wykonane przez Służby Komunalne Miasta zostały umieszczone w dzielnicy Wilchwy, Radlin II, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Jedłownik Osiedle, Kokoszyce, Zawada i Nowe Miasto.

Pojemniki na zużyte baterie znaleźć można w następujących miejscach:

  1. Dzielnica Wilchwy: przy Krytej Pływalni "MANTA";
  2. Dzielnica Radlin II: przy OSP Radlin II;
  3. Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka: przy OSP Jedłownik;
  4. Dzielnica Jedłownik Osiedle: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
  5. Dzielnica Kokoszyce: skwer przy Pomniku Kokoszyckie Kwiaty Kultury;
  6. Dzielnica Zawada: przy OSP Zawada;
  7. Dzielnica Nowe Miasto: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Pod koniec 2020 roku w Wodzisławiu Śląskim stanęły dwa pojemniki na zużyte baterie. Jeden znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Drugi zaś w Parku Miejskim, obok nasadzeń róż, niedaleko pałacu.

Pojemniki zostały wykonane z materiałów, które pozostały z innych zadań. A mianowicie z pozostałości rur stosowanych do odwodnienia drogowego. Wszystko zgodnie z ideą "zero waste". Idea ta zakłada jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a tym samym działanie na rzecz środowiska naturalnego.

Baterie to odpady, które ze względu na skład chemiczny są niebezpieczne dla środowiska oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Jednocześnie są źródłem wartościowych surowców, które należy odzyskiwać w procesie recyklingu.

 

Mamy kolejny pojemnik na zużyte baterie

Pracownicy Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim wykonali własnoręcznie i zamontowali kolejny pojemnik na zużyte baterie. Pojemnik stanął w Parku Miejskim.

Warto przypomnieć, że pierwszy pojemnik został zamontowany w listopadzie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Drugi zaś pojawił się wczoraj, tj. 8 grudnia, w Parku Miejskim, obok nasadzeń róż, niedaleko pałacu.

Pojemniki zostały wykonane z materiałów, które pozostały z innych zadań. A mianowicie z pozostałości rur stosowanych do odwodnienia drogowego. Wszystko zgodnie z ideą "zero waste". Idea ta zakłada jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a tym samym działanie na rzecz środowiska naturalnego.

Zużyte baterie stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Prawidłowa zbiórka pozwala unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie. Ponadto baterie podlegają recyklingowi. W tym procesie baterie dzieli się na frakcje. Następnie każdy z metali jest wytapiany w piecach bądź rozpuszczany w specjalnych roztworach chemicznych. To sprawia, że metale zostają odzyskane i mogą zostać ponownie wykorzystane.

Pracownicy SKM-u montują pojemnik na baterie w Parku Miejskim

Pojemnik na zużyte baterie stanął na Trzech Wzgórzach

Artykuł: https://wodzislaw-slaski.pl/pojemnik-na-zuzyte-baterie-stanal-na-trzech-wzgorzach [otwiera się w nowym oknie]

Stawiamy na recykling i pomaganie

Artykuł: https://wodzislaw-slaski.pl/stawiamy-na-recykling-i-pomaganie [otwiera się w nowym oknie]

Dzień bez opakowań foliowych

Artykuł: https://wodzislaw-slaski.pl/dzien-bez-opakowan-foliowych [otwiera się w nowym oknie]

Zbieraliśmy baterie na Rynku

Artykuł: https://wodzislaw-slaski.pl/zbieralismy-baterie-na-rynku [otwiera się w nowym oknie]