Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania - wyniki naboru

Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W tym pomaga m.in. miasto, oferując dofinansowania. Wodzisławski magistrat zachęcał ostatnio do udziału w kolejny programie, który daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Znane są już wyniki naboru.

Wyniki naboru "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" [otwiera się w nowym oknie]

Przypomnijmy, projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:

  1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1.01.2009 r.
  2. budynek, w którym wykonano, po 01.01.2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament

lub

  • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Instalacja węzła ciepła

8 000,00 zł

Instalacja kotła na pelet

8 000,00 zł

Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego

11 000,00 zł

Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o.

13 000,00 zł

*Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem projektu jest instalacja węzła cieplnego. Instalacja pozostałych źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musiał udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego trzeba było dołączyć stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należało wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania [otwiera się w nowym oknie] i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Wnioski składane były wyłącznie w formie papierowej.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska nr tel. 32 45 90 450.