Bioodpady

Pamiętajcie, że bioodpady powinny trafiać do brązowego pojemnika, który dostarczy miasto. Nie umieszczajcie bioodpadów w dodatkowych plastikowych workach lub opakowaniach. Tego typu odpady należy wrzucać do pojemnika luzem bądź w workach biodegradowalnych/kompostowalnych (ewentualnie papierowych).

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?

Prośbę musicie złożyć na piśmie do Urzędu Miasta bądź wysłać na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl (prosimy o zawarcie takich informacji jak: imię i nazwisko, adres, czyli ulica i numer domu, numer kontaktowy właściciela nieruchomości oraz adres posesji, której prośba dotyczy).

Dozwolony jest odbiór bioodpadów z brązowych pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości. Mowa o pojemnikach, które spełniają warunki techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta [otwiera się w nowym oknie].

Pamiętajcie, że jeśli zadeklarujecie korzystanie z przydomowego kompostownika, nie zostaniecie wyposażeni w brązowy pojemnik, a Wasza opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarowania Odpadami (tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455).

Do pojemnika na bioodpady wyrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

 • gałęzie drzew i krzewów,

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,

 • trociny i korę drzew,

 • niezaimpregnowane drewno,

 • resztki jedzenia.

Do pojemnika na odpady bio nie wyrzucamy:

 • kości zwierząt,

 • oleju jadalnego,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • leków,

 • drewna impregnowanego,

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,

 • ziemi i kamieni,

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).