Aplikacja "Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu"

Specjalnie dla mieszkańców została przygotowana bezpłatna aplikacja „Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu”.

Aplikacja dostarczy niezbędnych informacji m.in. w zakresie:

  • terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
  • adresu, dni i godzin otwarcia PSZOK,
  • zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
  • terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd.

Aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego o terminach wywozu odpadów oraz wysyłanie reklamacji odnośnie do braku odbioru odpadów.

Aplikacja działa w systemach Android, iOS i jest dostępna pod poniższymi adresami: