Aktualności

Spotkanie z bohaterami „Zdemaskuj Smog”

Dokładnie 10 dni temu, bo 8 listopada, miasto rozpoczęło nową ekologiczną kampanię informacyjną „Zdemaskuj Smog”. Jej start poprzedziło spotkanie prezydenta miasta Mieczysława Kiecy z osobami, które użyczyły swojego wizerunku na potrzeby zaplanowanych działań.

"Ćwierkający Wodzisław" - budki już w RPR

O "Ćwierkającym Wodzisławiu", czyli wspólnej akcji miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Stowarzyszenia "Razem na Szybiku" pisaliśmy jeszcze w kwietniu. Na czerwiec zaplanowano rozlosowywanie budek lęgowych do samodzielnego złożenia przez mieszkańców, a właśnie teraz pierwsze budki zostały zamontowane na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki.

Konferencja w ramach kampanii "Gmina z (dobrą) energią!"

W czwartek (3 listopada 2016 roku) w Rybniku odbyła się konferencja otwierająca kampanię edukacyjno-promocyjną „Gmina z (dobrą) energią!”. Celem mającej potrwać półtorej roku akcji jest walka z problemem niskiej emisji na terenie 28 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład województwa śląskiego.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Miasto Wodzisław Śląski opracowało oraz przyjęło do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020”. Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m. in. przez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.