Aktualności

Woda bez zastrzeżeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim, po raz kolejny przebadał wodę w jednej ze studni wodomierzowych na terenie naszego miasta. I po raz kolejny, okazało się, że nie ma do niej zastrzeżeń.

Problem z dotacjami. Program KAWKA wycofany

W październiku 2015 roku Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego złożył wniosek w ramach programu „KAWKA” o dofinansowanie inwestycji mieszkańców, polegających na modernizacji systemów grzewczych. Program ten uznano za najkorzystniejszy, gdyż gwarantował dla miasta część dotacyjną, a dla właścicieli nieruchomości wysokie dofinansowania.

Badanie wody z naturalnych źródeł

W sierpniu zostało przeprowadzone badanie jakości wody z naturalnych źródełek znajdujących się w naszym mieście. Próbki pobrano ze źródeł znajdujących się przy ulicy Batalionów Chłopskich, Dębowej, Łużyckiej oraz przy zbiorniku wodnym "Balaton".

Miasto oczyściło rowy melioracyjne

Zgodnie z ustawą Prawo wodne obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych we właściwym stanie należy do właścicieli gruntu. Miasto Wodzisław Śląski systematycznie konserwuje rowy melioracyjne, położone na gruntach miejskich.

„Balaton” oczyszczany biologicznie – efekty

Czyszczenie zbiornika metodą tradycyjną to koszt rzędu 4-5 mln zł, dlatego Miasto Wodzisław Śląski zdecydowało się na o wiele tańsze i nieszkodliwe dla środowiska oczyszczanie biologiczne „Balatonu” przy użyciu metody dr. Marcina Sitarka. Efekty są już widoczne!